۷ آبان ۱۳۹۳

تجمع دانشجویان علامه در اعتراض به اسید پاشی

۵ آبان ۱۳۹۳

تجمع ایرانیان ساکن واشنگتن دی‌سی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان

۴ آبان ۱۳۹۳

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان

۲۰ مهر ۱۳۹۳

سه روز تجمع و اعتراض در دانشگاه جندی شاپور اهواز

۱۹ مهر ۱۳۹۳

تجمع دانشجویان علم و صنعت در حمایت از مردم کوبانی

۱۵ مهر ۱۳۹۳

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری

۷ مرداد ۱۳۹۳

مراسم افطاری فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

۲ مرداد ۱۳۹۳

ضیافت افطاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

۹ خرداد ۱۳۹۳

دکتر عارف در دانشگاه سیستان و بلوچستان

۵ خرداد ۱۳۹۳

سالروز تولد مجید توکلی با حضور فعالین و دانشجویان شیراز

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

تجمع دانشجویان علم و صنعت در همبستگی با زندانیان اوین

تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین
۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه