سخنان منسوب به هاشمی رفسنجانی: مردم سوریه از سوی حکومت خودشان بمباران