ملک احمدی مدیر پاسخگویی وزارت علوم شد

دکتر محمدحسین ملک احمدی به سمت مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد.

محمد فرهادی، وزیر علوم، این حکم را صادر کرده است.

به گزارش مهر، در حکم انتصاب دکتر محمدحسین ملک احمدی آمده است: «از جناب عالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را برپایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و همکاری با معاونین، مدیران و کارکنان ، و هماهنگی با حوزه وزارتی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید».

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


+ 1 = هشت