دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: تشکیل کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها قانونی است

«تشکیل کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها قانونی و مورد تایید است». این اظهارنظر واکنشی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتقاد از شیوه جدید انتخاب روسای دانشگاه های کشور بود.

در روزهای اخیر برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاداتی از شیوه جدید انتخاب روسای دانشگاه مصوب این شورا کرده بودند.

مخبر دزفولی در دفاع از شیوه جدید گفته است که «تاخیر در انتخاب روسای دانشگاه ها و اداره دانشگاه ها با سرپرست، مشکلات گوناگون حقوقی و قانونی برای دانشگاه ها ایجاد و تسریع در انتخاب روسای دانشگاه ها را امری ضروری کرده بود.»

بر اساس مصوبه جدید، کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها از پنج عضو تشکیل خواهد شد که باید به شکل اجماعی در مورد گزینه های پیشنهادی وزارت علوم تصمیم بگیرند. در صورت اختلاف نظر، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می شود.

گفتنی است رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها، وزیر علوم، وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای این گروه را تشکیل می دهند.

 

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


− پنج = 4