معاون آموزشی وزارت بهداشت: اشکالی به آزمون دستیاری وارد نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعتراضات برخی دانشجویان به آزمون دستیاری مدعی شد: تمام اعتراضات در کمیته بررسی شده و تاکنون هیچ اشکالی به آزمون دستیاری وارد نشده است.

به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در جلسه تقدیر از رتبه‌های برتر آزمون دستیاری سال ۹۴ گفت: مام اعتراضات به کمیته‌ای ارسال شده و مورد بررسی قرار گرفته است و حتی کمیته دومی نیز امسال راه‌اندازی کردیم که به شکایات، فراتر از گذشته رسیدگی کنند. در مجموع اعتراضات دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون هیچ اشکالی برای آزمون دستیاری پیدا نشده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره گفت: تمام مدارک در جهت تایید این است که روش و نحوه انتخاب در این آزمون معقول بوده که البته این موضوع با همان ظرفیت‌های اعلام شده است.

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


5 × = ده