فیاض: سانسور رسانه مشکلات فرهنگی جامعه را حل نمی‌کند