افزایش افسردگی و خودکشی در میان دانشجویان

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: آمار خودکشی در میان دانشجویان علوم پزشکی در سال های گذشته روند افزایشی را نشان می دهد و شیوع افسردگی بالا است.

دکتر محمد رضا فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفته است: متاسفانه بحث افسردگی در دانشگاه های ما طی سال های گذشته زیاد شده است افت تحصیلی به وجود آمده است بحث خودکشی در سال های گذشته روند افزایشی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: یک درصد دانشجویان علوم پزشکی مشروط می شوند و سه درصد نیز دچار ضعف مفرط تحصیلی می شوند که این به خاطر بهره هوشی کم آنها نیست بلکه تابع شرایط مختلفی است.

فراهانی ادامه داد: همچنین براساس مطالعاتی که صورت گرفته افسردگی در جامعه دانشگاهی افزایش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به اینکه خوابگاه محل زندگی دانشجویان است باید امید و نشاط را در آن افزایش دهیم. وی افزود: یکی دیگر از هفته خوابگاه های دانشجویی به نام خوابگاه سلامت روان و سبک زندگی دانشجویی نامگذاری شده است. متاسفانه آمار آسیب های اجتماعی طی سال های گذشته افزایش یافته است. آمار افت تحصیلی، اعتیاد، افسردگی، مواد مخدر و روانگردان ها آسیب های اجتماعی است که متاسفانه سال های گذشته به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است بر همین اساس یک روز به نام سلامت روان و سبک زندگی دانشجویی نامگذاری شده است.

از سویی دیگر دکتر مطلبی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، گفته است: افکار و رفتارهای خود آسیب رسان هم در گذشته در بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رایج نبود که متاسفانه در حال حاضر در این مقاطع هم فکر کردن به خودکشی و اینگونه افکار دیده می شود. بر اساس یک پژوهش ناامیدی از آینده در بین دانشجویان پزشکی افزایش یافته است.

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


دو × 4 =