حامیان بورسیه های غیرقانونی: «ما می‌خواستیم کسانی که تعهد دارند را به کار بگیریم!»