دانشگاه در گذر زمان

در این بخش به معرفی تاریخچه ای از دانشگاه های مختلف کشور و فعالیت های دانشجویی در گذر زمان خواهیم پرداخت. با ارسال تصاویر و اطلاعات خود به ما در تکمیل تاریخچه محل تحصیل خود یاری رسانید.

*این صفحه در حال تکمیل شدن است.

arakuniversityدانشگاه اراک

سال تاسیس: ۱۳۵۰

رئیس دانشگاه: رضا صادقی سرابی

urumieuniversityدانشگاه ارومیه

سال تاسیس: ۱۳۴۴

رئیس دانشگاه: حسن صدقی گمچی

isfahanuniversityدانشگاه اصفهان

سال تاسیس: ۱۳۲۵

رئیس دانشگاه:  محمد حسین رامشت 

alzahrauniدانشگاه الزهرا

سال تاسیس: ۱۳۴۳

رئیس دانشگاه: انسیه خزعلی

ilamuniدانشگاه ایلام

سال تاسیس: ۱۳۵۵

رئیس دانشگاه: طاهر علیمحمدی

boaliuniدانشگاه بوعلی سینا

سال تاسیس: ۱۳۵۳

رئیس دانشگاه: محمدعلی زلفی گل

birjanduniدانشگاه بیرجند

سال تاسیس: ۱۳۵۴

رئیس دانشگاه: محمد رضا میری

qazvinدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

سال تاسیس: ۱۳۷۰

رئیس دانشگاه: عبدالعلی آل بویه

payamnooruniدانشگاه پیام نور

سال تاسیس: ۱۳۶۷

رئیس دانشگاه: حسن زیاری

tabrizuniدانشگاه تبریز

سال تاسیس: ۱۳۲۶

رئیس دانشگاه:پرویز آژیده

rajaeeuniدانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

سال تاسیس: ۱۳۵۹

رئیس دانشگاه: عباس حق اللهی 

modaresuniدانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس: ۱۳۶۰

رئیس دانشگاه: بیژن رنجبر

moalem uniدانشگاه تربیت معلم

سال تاسیس: ۱۲۹۸

رئیس دانشگاه: زهرابیگم حجازی زاده 

tehranuniدانشگاه تهران

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

elmikarbordiuniدانشگاه جامع علمی کاربردی

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

khalijfarsuniدانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

raziuniدانشگاه رازی

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

zaboluniدانشگاه زابل

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

zanjanuniدانشگاه زنجان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

semnanuniدانشگاه سمنان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

SBuniدانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

shaheduniدانشگاه شاهد

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

shahrekorduniدانشگاه شهرکرد

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

bahonaruniدانشگاه شهید باهنر کرمان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

beheshtiuniدانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

chamranuniدانشگاه شهید چمران اهواز

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

shirazuniدانشگاه شیراز

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

khajenasiruniدانشگاه صنعتی خواجه نصیر

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

sanatiisfahanدانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

polytechnicuniدانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

sahanduniدانشگاه صنعتی سهند

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

shahrooduniدانشگاه صنعتی شاهرود

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

sharifuniدانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

sanatishirazدانشگاه صنعتی شیراز

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

alameuniدانشگاه علامه طباطبایی

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

elmosanatدانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

damghanدانشگاه علوم پایه دامغان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

khoramshahrدانشگاه علوم دریایی خرمشهر

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

gorganدانشگاه علوم کشاورزی گرگان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

ferdowsiدانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

qomدانشگاه قم

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

kashanuniدانشگاه کاشان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

kurdestanuniدانشگاه کردستان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

gilanدانشگاه گیلان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

lorestanدانشگاه لرستان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

mazandaranدانشگاه مازندران

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

mohagheghدانشگاه محقق اردبیلی

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

rafsanjanدانشگاه ولی عصر رفسنجان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

hormozganدانشگاه هرمزگان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

honartehranدانشگاه هنر

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

honartabrizدانشگاه هنر اسلامی تبریز

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

honarisfahanدانشگاه هنر اصفهان

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

yasojدانشگاه یاسوج

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

yazdدانشگاه یزد

سال تاسیس:

رئیس دانشگاه: 

هیچ نظری ثبت نشده است.

نظر دهید


هفت − 4 =